ÖsterlenAkademiens ledamöter

Ola Ohlsson

Ola Ohlsson är pensionerad professor och överläkare i medicin med särskild inriktning hjärt-kärlsjukdomar och bor på en gammal avstyckad gård i Skåne Tranås. Han är fortfarande verksam som föreläsare och inspektör av specialistutbildningen inom sitt ämnesområde.
Bildade tillsammans med Per Ingvar de la Motte Österlenakademien år 2002 och är sedan dess akademiens ordförande.

Sven Ingmar Andersson

Sven Ingmar Andersson, professor i psykologi vid Lunds universitet, leg. psykolog. Forskningsområde: hälsopsykologi, hälsa och sjukdom, stresshantering. Uppvuxen på Österlen i Skåne Tranås och Löderup.
På Österlen drev föräldrarna gästgiveri- och restaurangverksamhet. Sommarboende i Löderups Strandbad, åtta meter från den erosionsdrabbade stranden.

Bertil Fredlund

Bertil Fredlund bor i sin egenhändigt renoverade korsvirkesgård i Skåne-Tranås på Österlen. Han disputerade i brandteknik och yrkeslivet har omfattat tjänst som professor i byggnadskonstruktion vid Lunds universitet, utvecklingschef på Isover och VD för Glasforskningsinstitutet i Växjö. Forskningsverksamheten har i stor utsträckning varit inriktad mot energianvändning i byggnader.

Lennart Berntson

Lennart Berntson – lektor emeritus i historia vid Roskilde universitet. Med boken Makten, socialismen och demokratin (1979, skriven tillsammans med Håkan Arvidsson) lanserade han det numera välkända begreppet "civilsamhälle".
Han har på senare år medverkat i bland andra antologin I historiens skruvstäd och flerbandsverket Tusen år i Europa. Lennart bor i Brantevik.

Bengt Jeppsson

Bengt Jeppsson är professor i kirurgi vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus, Malmö. På faderssidan bördig från Borrby och bor nu sedan länge på Vik.
Har under många år ägnat sig åt tarmkirurgi och forskat kring tarmbakteriers betydelse för tarmfunktion och hälsa.
Forskningen har bidragit till utveckling av Proviva, som produceras i Lunnarp på Österlen.

Charlotte Albertsson-Erlanson


Charlotte Erlanson-Albertsson är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet. Hon forskar om aptitreglering och energibalans med fokus på den smakliga maten. Fritidsintressen är natur, musik, vackra kläder och humor. Spelar gärna blockflöjt med hela familjen, skriver böcker och håller föredrag om kost och hälsa. Det viktigaste med att hålla föredrag är att få publiken att skratta. Hon spelar också i kyrkor om söndagar. 
Hon har bott mycket i Frankrike, i Marseille och Paris, där hon arbetat som forskare.
Talar och förstår franska, allt utom snacket vid kaffet på morgonen, då alla bara öser på. Vi ska äta som fransmännen, lite av allt och helst prata samtidigt. Visst påminner Österlen om Provence!

Kimmo Rumpunen


Kimmo Rumpunen är forskare vid SLU Alnarp och Balsgård, agronomie doktor, hortonom.
Docent i Trädgårdsvetenskap med inriktning växtförädling. Forskningsområde: Domesticering och växtförädling av frukter och bär.
Ansvarar för sortframställning av äpple och svarta vinbär. Har tagit fram nya sorter av rabarber, rosenkvitten, svarta vinbär och klematis. Undersöker nyttigheter i frukter och bär. Inspirerar skånska företag att utveckla hälsosamma livsmedel.
Trivs i köket, är aktiv i Föreningen Österlens Arboretum och är dessutom en glad amatörklarinettist!

Cecilia Kjelldén


Cecilia Kjelldén är lektor vid Musikhögskolan i Malmö. Hon är född i Komstad på Österlen och började som 16-åring tjänstgöra som kantor i de österlenska kyrkorna. 1974 tog hon musikpedagogexamen vid Musikhögskolan i Malmö i blockflöjt.
Hon har under sina verksamma år varit solist/kammarmusiker med förkärlek till tidig musik. Hon har bl.a. startat grupperna Flauto Dolce och Capella Scaniensis.

Elna-Marie Larsson


Elna-Marie Larsson är pensionerad professor och överläkare i neuroradiologi (avbildning av hjärnan, ryggen och öron-näsa-hals). Hon är född och uppvuxen i Gärsnäs på Österlen, har gått i realskola i Simrishamn, gymnasium i Ystad och läst medicin vid Lunds universitet. Hon arbetade i många år som neuroradiolog vid Lunds universitetssjukhus och sedan som professor och överläkare, först vid Århus universitet/Aalborgs sjukhus i Danmark och därefter vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Hennes forskningsfokus har varit avancerad MR (magnetresonans)-avbildning av hjärnan med tillämpningar för bland annat normaltryckshydrocefalus, demens och hjärntumörer.  Förutom lite arbete med radiologisk bildgranskning hemifrån på distans tycker hon om att resa, spela golf, spela blockflöjt, läsa fransk skönlitteratur, gå på bio och motionera. Elna-Marie bor i Simrishamn.

Hedersledamot

Anders Gustafson

Anders Gustafson är pensionerad läkare och har varit professor i invärtesmedicin i Lund, och har även över åren forskat och undervisat i USA, Schweiz och Kenya. Han har flitigt nyttjats som populärföreläsare när det gäller att förebygga sjukdom. Anders har bott och verkat på Österlen – i Löderup – i 20 år och han har, som läkare, en inte så vanlig hobby, att “göra vid” gamla hus! Snickra, gjuta, måla och ibland även riva är hans favoritsysselsättning.

Per Ingvar de la Motte

Uppvuxen i den österlenska myllan och har arbetat som lärare och rektor i Tomelilla. Därefter som undervisningsråd vid Skolverket respektive Statens Skolinspektion.
Var projektledare för gastronomiprojektet, med syftet att skapa en högskoleutbildning på Österlen. I detta arbete, tillsammans med Mats Rodenstam, Hans Alfredsson och Ola Ohlsson, lades grunden till ÖsterlenAkademien som ett advisory board inom mat och hälsa.
Bredvid en mängd ideella insatser arbetar Per Ingvar med pedagogisk rådgivning bland annat för att stärka skolors kvalitetsarbete. 
Han är sedan starten 2003 ÖsterlenAkademiens sekreterare.

Dag Lundberg

Dag Lundberg är läkare och professor emeritus i anestesiologi (narkos) och intensivvård vid Lunds Universitet. Han är född värmlänning, men betraktar sig som naturaliserad skåning sedan många år. Han fick sin grundutbildning vid Uppsala Universitet och sin specialistutbildning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Efter 24 år i Lund och som nybliven pensionär flyttade han år 2005 till Brantevik med sin hustru Marie, som har ett massivt skånskt påbrå. Under de senaste decennierna har han intresserat sig för de etiska aspekterna på människans utsatthet i dagens tekniska och byråkratiska sjukvård, särskilt de äldres situation och för vård i livets slutskede. Han är ordförande i Stiftelsen Hospice Österlen sedan år 2009.
I övrigt gillar han att läsa skönlitteratur, resa med familjen och vistas i naturen. Men även trivialare aktiviteter som golf, segling och att köra sportbil finns på agendan.

Torbjörn Laike

Thorbjörn Laike är professor i miljöpsykologi vid Lunds Universitet. Han är född och uppvuxen i ett lantbrukarhem strax utanför Gärsnäs. Efter att ha prövat på att bo i såväl Svealand som Norrland återbördades han till Skåne och Lund. Här har han i över trettio år arbetat med att vidareutveckla miljöpsykologin som studerar människans relation till den fysiska miljön och speciellt inriktat sig på vad ljuset betyder för vårt välmående. 

Monika Olin Wikman är österlenbo sedan över  tjugo år , familjen blev med hus  och trädgård på Skillinge och livet  tog en ny  positiv vändning.

Är tingsmeriterad jurist  och har haft ledande befattningar inom Regeringskansliet och Socialstyrelsen , har varit direktör i Försäkringskassan och  varit Landstingsdirektör.

Under många år har Monika   deltagit i debatten om äldrefrågor genom böcker  och krönikor i bl.a Ystads Allehanda. Är medlem i styrelsen för Hospice Österlen och i föreningen Österlenvännerna.

Monika har initierat lokala  skrivargrupper , tror berättandets betydelse för erfarna människor. Har  själv skrivit en roman Åkerfjäril vars scen är Österlen.  Monika bor numera vid Österlens gamla rosor, Rosentorget i Simrishamn

Monika Olin Wikman

Mats Rodenstam

En av Sveriges första TV-kockar och med erfarenhet från restaurangbranschen inte bara i Sverige utan i många länder. Mats deltog tillsammans med Per Ingvar de la Motte och Hans Alfredsson i arbetet att få till stånd en gastronomisk högskoletbildning på Österlen, ett arbete som ledde fram till starten av ÖsterlenAkademien.

Mona Landin-Olsson

Mona Landin-Olsson är överläkare och professor i endokrinologi (inre sekretion) i Lund. Endokrinologin handhar sjukdomar i sköldkörtel, binjurar, hypofys och bukspottkörtel. Mona har främst ägnat sig åt forskning kring diabetes och fetma. Hon är även intresserad av undervisning och har skrivit en lärobok om kost vid hälsa och sjukdom samt en nationell lärobok om diabetes.  Mona har under flera år varit Inspektor för Sydskånska studentnationen i Lund. På mödernet är hon bördig från Löderup och på Österlen ägnar hon sig åt biodling, fårskötsel och jakt. På fadernet bördig från Gällivare och lämnar hon Skåne är det oftast för skidåkning på dessa norra breddgrader. 

Barbro Strömberg


Barbro Strömberg är filosofie doktor i universitets- pedagogik, med inriktning professionalisering inom hälso- och sjukvården, och arbetar sedan många år som förläggare och ansvarig för den medicinska universitetsutgivningen av facklitteratur vid Studentlitteratur i Lund.
Sedan närmare 30 år sommarboende på Österlen, varav de senaste 25 åren på Kivik, i ett gammalt rusthållarboställe.

Lars Jönsson


Lars är filosofie licentiat i historisk arkeologi och har sina rötter på Österlen. Han har fördjupat sina kunskaper med arbete och anställning inom bland annat Malmö museer, Sydsvensk arkeologi, Riksantikvarieämbetet och Lund universitets Historiska museum.

Han har utökat vår historiska kunskap genom sina studier av exempelvis Tommarp som klosterstad, Nedraby för 1000 år sedan, Södra Mellby vid Kivik. Han har skrivit artiklar bland annat om Österlens medeltida städer, Gladsaxehus på Österlen, S:t Olof 800 år samt om Österlens dansbanor som Kulla vid Rörum och Dungen vid Gyllebo.

Hedersledamot

Anders Barany

Anders Bárány blev filosofie doktor vid Uppsala universitet 1973 och var senare universitetslektor vid detta universitet. Han var under 1980-talet verksam vid Forskningsinstitutet för atomfysik i Stockholm och institutets CRYRING-anläggning.
Sedan delar av institutet överförts till Stockholms universitet som Manne Siegbahnlaboratoriet innehade Bárány en professur där.
Bárány har haft flera uppdrag vid Kungliga Vetenskapsakademien. Han var verkställande redaktör för Physica Scripta 1988-1996 och sekreterare för Nobelkommittén för fysik 1989-2003. Han var verksam vid Nobelmuseet 1998 - 2009.
Bárány är ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala sedan 1994 och av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2005.