Glädjestipendium till N.E. Regefalks minne

ÖsterlenAkademiens stipendium 


ÖsterlenAkademien förvaltar Nils Einar Regefalks stipendium och utser stipendiater i enlighet med givarens önskan.


I samarbete med

Nils Einar Regefalk avled nyårsafton år 2016. Han var en bygdens son och växte upp i ett lantbrukarhem i Tranås men längtade ut i den vida världen. Efter fullgjord värnpliktstjänstgöring gick han igenom militär befälsskola och polisutbildning i Helsingborg. Efter utbildning till socionom återvände han till hembygden för att verka som socialchef i Tomelilla. Nils Einar var socialt pådrivande för sin tid och hade ett avgörande inflytande på tillkomsten av Byavångshemmet. Han tog också initiativet till skapandet av en verkstad för skyddad sysselsättning. Efter ett antal cheftjänster i Malmö och Stockholm hamnade han som lektor vid Umeå universitet, där han också tjänstgjorde som prefekt och studierektor. De sista åren före sin pensionering verkade han som gästprofessor i San Diego i USA. i början av 90-talet flyttade Nils Einar tillbaka till Skåne Tranås. Här hade han sedan tidigare låtit bygga sitt drömhus på Klockarebacken, med utsikt över föräldrahemmet.


ÖsterlenAkademien förvaltar fonden och utser stipendiater i enlighet med Nils Einar Regefalks önskan.

Stipendierna delas ut en gång om året och den som nomineras ska:
a) ha tagit initiativ till eller genomfört något som är eller varit till glädje för invånarna i Tranås (Skåne Tranås) församling eller

b) genom forskning eller vetenskapligt arbete vid skånska lärosäten gjort genomgripande insatser som skapar glädje och nytta för andra. Akademien ska i sitt val av stipendiater, när det är möjligt, prioritera personer med anknytning till Österlen.


ÖsterlenAkademien har möjlighet att välja att utdela stipendiet till en kandidat från en av kategorierna ovan, alternativt låta två kandidater från endera kategorien dela på den årliga prissumman, 10 000 kr.

Förslag till kandidater inklusive motivering mailas till ÖsterlenAkademien (info@osterlenakademien.se) senast den 1 maj 2023.


Stipendiet till minne av Nils Einar Regefalk utdelar ÖsterlenAkademien i samarbete med Sparbanken Syd och Tranås Ungdomsförening.

Pristagare 2018 

Daniel Berlin

Daniel Berlin har i Skåne Tranås skapat en gastronomisk destination i vår unika Österlenmiljö.
Trots avståndet till större städer har han lyckats fånga en stor publik för spännande och unika smakupplevelser.
En nyskapande gastronomi har byggts upp genom kontinuerlig utforskning av sitt närområde efter fräscha råvaror och smaksättare som säsongen kan erbjuda.
Han har gett Skåne Tranås och vår bygd ett nytt ansikte och blivit inte bara Sveriges utan en av världens mest intressanta restauranger i sin presentation av nordisk mat, som kombinerar sublima ingredienser med häpnadsväckande kulinarisk teknik.
Genom sitt gedigna hantverk, som bygger på känsla och kompetens, har han gett gastronomin ett nytt språk som förmedlas till världen från lilla byn Skåne Tranås.
 Genom sitt ”bynära” sätt har hans företagssatsning och utveckling bidragit till ett ökat turistiskt värde för vår kommun och bygd, till allmän glädje för invånarna i Skåne Tranås.

Pristagare 2019


Elna Marie Larsson


Elna Marie Larsson får priset för sina studier av hjärnans funktioner med hjälp av utvecklad teknik.
Genom sitt revolutionerande arbete med magnetröntgen har hon visat hur vi kan nå bättre kunskap kring bland annat hjärnans funktioner och dess sjukdomar. Hennes vetenskapliga arbete har inneburit genomgripande insatser som skapar glädje och nytta för andra.
Elna Marie är född i Gärsnäs.

Pristagare 2020


Lars Jönsson


Lars Jönsson har tilldelats priset för sitt trägna och gedigna arbete inom arkeologin i sydöstra Skåne, sina gedigna kunskaper om Österlens kulturhistoria och fornlämningar och att sprida kunskaper om vår trakts historia till en bred allmänhet.

Lars har sina rötter i trakten, gick gymnasiet i Ystad. Han har fördjupat sina kunskaper med arbete och anställning inom bland annat Malmö museer, Sydsvensk arkeologi, Riksantikvarieämbetet och Lund universitets Historiska museum.

Han har utökat vår historiska kunskap genom sina studier av exempelvis Tommarp som klosterstad, Nedraby för 1000 år sedan, Södra Mellby vid Kivik. Han har skrivit ett tiotal artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang samt ett 100-tal rapporter inom kulturmiljövårdens område bland annat om Österlens medeltida städer, Gladsaxehus på Österlen, S:t Olof 800 år samt om Österlens dansbanor som Kulla vid Rörum och Dungen vid Gyllebo.

Lars bedriver dessutom ett företag Österlenarkeologi som bidrar med rådgivning företrädesvis inom de fem kommunerna Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

Lars har genom sin forskning och sitt vetenskapliga arbete, i enlighet med statuterna i Nils Einar Regefalks stipendium, skapat glädje och nytta för andra.

Pristagare 2021


Martina & Peter Hjelm

Martina och Peter Hjelm har tilldelats priset för sitt arbete att se till att invånarna på landsbygden får utökad service och bättre tillgång till livsmedel, ett viktigt steg för en levande landsbygd.
Efter att Skåne Tranås under ca 15 år varit utan lanthandel förändrade Martina och Peter detta genom sina modiga insatser att inrätta en butik. Och det var inte vilken butik som helst utan en innovativ automatbutik som gick att kombinera med deras övriga entreprenörskap i byn.

Med butiken AutoMat har bybor och andra fått möjlighet att inhandla sina livsmedel från tidig morgon till sen kväll i sin närmiljö. På hyllorna trängs frukt, bröd och toapapper med blöjor, läsk och grönsaker, precis som i vilken vanlig närbutik som helst, men här sköter kunden allt själv.

Både Martina och Peter är fast förankrade i Tranås och brinner för landsbygden samtidigt som gillar utmaningar, kanske framför allt att utmana sig sjäva.

Martina och Peter Hjelm har, i enlighet med statuterna i Nils Einar Regefalks stipendium, tagit initiativ till och genomfört något som är till glädje för invånarna i Tranås (Skåne Tranås) församling

Pristagare 2023


David Johnson

David Johnson tilldelades priset för sin unika forskning vid Musikhögskolan i Malmö om sångens plats och positiva betydelse för elever i den svenska skolan idag. 

Språket är nyckeln till all form av inlärning. Att kunna läsa och förstå det man läser är grunden för varje persons individuella utveckling och för hela samhällets utveckling. Det är därför med oro vi under det senaste årtiondet sett att svenska elever visat svaga resultat i internationella tester.

Skolsystemet som helhet, från förskolan till vuxenutbildningen, har ett ansvar för alla elevers språk-, läs- och skrivutveckling, och exempelvis läsförståelse är grundläggande för att klara sig i det svenska samhället.

 

Barnets språkutveckling börjar redan när barnet ligger i magen och hör människor utanför prata. Därefter har förutom familjen, förskola, förskoleklass och grundskola en viktig uppgift att utveckla individens språk. Lek med orden med hjälp av rim, ramsor, att hitta på egna ord liksom interaktion och språklekar samt kombination av flera olika uttrycksformer vet vi kan stötta språkutvecklingen.

Regeringen har i olika sammanhang betonat att det är angeläget att varje kommun och skola har en strategi för hur elevernas språkutveckling ska främjas.

David Johnsons forskning visar att sång kan spela en viktig roll för att stärka barns mående och självbild. Sångernas texter kan härvidlag ha viktig betydelse för att utveckla elevers språk.

Forskningen utgör även ett viktigt bidrag för att stärka sångens och musikens roll inom den svenska skolan till gagn och glädje för människor.